Legea mărcilor și indicațiilor geografice (Legea nr. 84/1998)

Vezi conținutul integral al Legii mărcilor și indicațiilor geografice (Legea nr. 84/1998) sau descarcă Legea 84/1998 în format .pdf

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.

(2) Prezenta lege se aplică mărcilor de produse şi servicii, individuale, colective şi de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecţii comunitare ori pe cale internaţională, precum şi indicaţiilor geografice.

(3) Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile convenţiilor internaţionale privind mărcile şi indicaţiile geografice la care România este parte.

Hotărâre Curtea de Apel Bucuresti
Legea mărcilor și indicațiilor geografice (Legea nr. 84/1998)