Invențiile de serviciu

Aspecte esențiale desprinse din Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu

Un brevet este, potrivit Legii nr. 64/1991 (“Legea brevetelor de invenție“), un titlu acordat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci („OSIM”) care conferă titularului acestuia un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată (20 de ani de la data depunerii), în schimbul divulgării unei „ invenții având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta sã fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilã de aplicare industrială“.

Hotărâre Curtea de Apel Bucuresti
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție

Legea privind invențiilor de serviciu este aplicabilă invențiilor salariaților create de unul sau mai mulți inventatori, atunci când inventatorul sau cel puțin un membru al grupului de inventatori este un salariat al unei entități private sau al unei instituții publice.

Există 3 tipuri de invenții ale angajaților conform Legii invențiilor angajaților:

Articolul integral se poate citi aici …